Werkwijze

We starten met een uitgebreide intake waarbij we kijken naar de huidige situatie en het ontstaan daarvan (voorafgaand aan de intake stuur ik je een vragenformulier toe). Daarbij hoort een stuk voorgeschiedenis, klachten en symptomen die nu spelen, de huidige leef- en werkomstandigheden en hoe jijzelf in het leven staat.  Wanneer daaruit blijkt dat voor jou non-duale coaching de meest logische eerste stap is dan zal ik dit met je bespreken.

Laboratorium onderzoek kan zinvol zijn om oorzaken van de huidige gezondheidssituatie aan het licht te brengen. Dit bespreek ik met jou. Denk bijvoorbeeld aan het laten testen van voedselintoleranties, de schildklierwerking, toxische belasting, de darmflora, enz.

Wanneer je een compleet beeld wilt krijgen over jouw genetische aanleg en de beste leefwijze daarvoor kunnen we je persoonlijke DNA profiel laten onderzoeken middels een DNA test van GeneCoach. Meer informatie daarover vind je hier.

Als we besluiten om voeding, leefstijl en supplementen als eerste aan te gaan pakken stuur ik jou dit plan na afloop van het consult toe per email. We maken dan ook een vervolgafspraak om samen met jou te evalueren hoe het gaat en op welk gebied verbeteringen/aanpassingen wenselijk zijn.

Het aantal consulten dat per individu nodig is verschilt per persoon. De één zal na vijf consulten heel goed op weg zijn en bij een ander kunnen meer consulten nodig zijn.

.